lab

Технічний центр Автотранспортник акредитований в Національному агентстві з акредитації України на відповідність ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 та має статус «Лабораторії випробувань та діагностики дорожніх транспортних засобів усіх категорій (M, N, O, L), нових та таких що були у користуванні, запасних частин та приладдя до них».

Випробувальна лабораторія Автотранспортник (надалі – ВЛ) уповноважена проводити технічні операції, що полягають у визначенні характеристик ДТЗ, запасних частин та приладдя до них згідно з установленою процедурою.

Надаємо Протоколи перевірки технічного стану КТЗ для проведення Державного технічного огляду та видачі Міжнародних сертифікатів технічного огляду (МСТО)

Узагальнена галузь діяльності ВЛ :

  • автомобілі категорії легкові М1, їх кузови та шасі, що були у користуванні
  • автомобілі категорії легкові М1, їх кузови та шасі нові
  • автобуси категорії М2 та М3 (до 22 місць), їх кузови та шасі такі, що були у користуванні
  • автомобілі вантажні категорії N1, їх кузови (крім кузовів, що не включають робочого місця водія) та шасі такі, що були у користуванні
  • автомобілі вантажні категорії N2, N3, їх кузови (крім кузовів, що не включають робочого місця водія) та шасі такі, що були у користуванні
  • причепи категорії О1 нові
  • причепи категорії О1 такі, що були у користуванні; причепи категорії О2-О4 такі, що були у користуванні.

Основна ціль діяльності ВЛ:

  • забезпечення достовірності та точності результатів вимірювань і випробовувань продукції
  • неухильне виконання вимог нормативних документів щодо методів випробовувань
  • якісне своєчасне виконання вимог замовників, постійна співпраця з ними.

Випробувальна лабораторія Автотранспортник також забезпечує видачу українським автомобільним перевізникам Міжнародних сертифікатів технічного огляду колісних транспортних засобів (МСТО), відповідно до Віденської угоди 1997 року та наказу Мінтрансзв’язку України від 09.01.2009 № 8 «Про заходи щодо забезпечення виконання Віденської Угоди 1997 року».2

Для проведення перевірки КТЗ на відповідність вимогам Припису №1, доданого до Віденської Угоди 1997 року, перевізники можуть надати КТЗ до Випробувальна лабораторія Автотранспортник.
Підтвердженням відповідності є видача сертифікату на основі рішення, яке приймається після проведення відповідних (необхідних) процедур оцінки відповідності, що довели виконання встановлених вимог;

Випробувальна лабораторія Автотранспортник ґарантує об'єктивність, достовірність та конфіденційність одержаних результатів.