emblem-downloads   Завантажити перелік афілійованих осіб
emblem-downloads   Завантажити аудиторський висновок
emblem-downloads   Завантажити баланс за 2010 рік
emblem-downloads   Завантажити баланс за 2011 рік
emblem-downloads   Завантажити протокол №13 
emblem-downloads   Завантажити свідоцтво
emblem-downloads   Завантажити статут
emblem-downloads   Завантажити висновок
emblem-downloads   Завантажити "повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів"
emblem-downloads   Завантажити "річний звіт 2011"
emblem-downloads   Завантажити баланс за 2012 рік
emblem-downloads   Завантажити Протокол №14
emblem-downloads   Завантажити Протокол про засідання Наглядової Ради
emblem-downloads   Завантажити "повідомлення про загальні збори 2013"
emblem-downloads   Завантажити "повідомлення про звільнення бухгалтера" 
emblem-downloads         
  Завантажити "річна інформація емітента цінних паперів 2012"                                                                                                                                                 
emblem-downloads            Завантажити Протокол №15                                                                                                                                                                                                                     
emblem-downloads           

Завантажити Протокол засідання наглядової ради - зміна правління                                                                                                                                      

emblem-downloads            Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік                                                                                                                                                              
emblem-downloads    Завантажити Додаток 28 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
emblem-downloads    Завантажити повідомлення про загальні збори за 2015 рік
emblem-downloads    Завантажити річну інформацію емітента за 2014 рік
emblem-downloads   Інформація щодо зміни Органів товаристваЧленів Наглядової ради, членів Ревізійної комісії (30.04.2015 року)
emblem-downloads   Протокол загальних зборів 2015р (30.04.2015 року)
emblem-downloads   Ревізійний висновок (30.04.2015 року)
emblem-downloads   Повідомлення про загальні збори 2016
emblem-downloads   Особлива Інформація за 2014р. - зміна складу посадових осіб (Наглядової ради)
emblem-downloads   Результати загальних зборів 2016 року
emblem-downloads   Повідомлення про проведення позачергових зборів 29.06.2016 року
emblem-downloads   Протокол позачергових зборів 29.06.2016 
emblem-downloads   Протокол засідання наглядової ради - зміна правління 30.06.2016 року 
emblem-downloads   Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів 23.08.2016 року 
emblem-downloads   Повідомлення про загальні збори 21.04.2017р.
emblem-downloads   Антикорупційна програма
emblem-downloads   Результати річних (чергових) Загальних зборів 21.04.2017 року
emblem-downloads   Особлива інформація 19.09.2017
emblem-downloads   Позачергові збори Товариства 20.11.2017
emblem-downloads   Результати позачергових загальних зборів - 20.11.2017
emblem-downloads   Особлива інформація (зміна типу Товариства)
emblem-downloads   Антикорупційна програма ПрАТ "Автотранспортник"
emblem-downloads   Повідомлення про загальні збори 27.04.2018р.
emblem-downloads   Внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів
emblem-downloads   Результати щорічних загальних зборів 2018 року
emblem-downloads   Позачергові загальні збори акціонерів 2018
emblem-downloads    Повідомлення про зміну правління (особлива інформація)    
emblem-downloads    Протокол засідання наглядової ради -  питання щодо правління 14.01.2019 р.    
emblem-downloads   Результи позачергових загальних зборів 17.01.2019
emblem-downloads   Щорічні збори 2019 - порядок денний