emblem-downloads     Завантажити перелік афілійованих осіб  
emblem-downloads     Завантажити аудиторський висновок  
emblem-downloads     Завантажити баланс за 2010 рік  
emblem-downloads     Завантажити баланс за 2011 рік  
emblem-downloads     Завантажити протокол №13   
emblem-downloads     Завантажити свідоцтво  
emblem-downloads     Завантажити статут  
emblem-downloads     Завантажити висновок  
emblem-downloads     Завантажити "повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів"
 
emblem-downloads     Завантажити "річний звіт 2011"
 
emblem-downloads     Завантажити "повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 2014р."   
emblem-downloads     Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік   
emblem-downloads     Завантажити річний звіт за 2013 рік  
emblem-downloads     Завантажити Додаток 28 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів  
emblem-downloads     Завантажити повідомлення про загальні збори за 2015 рік   
emblem-downloads     Завантажити річну інформацію емітента за 2014 рік   
emblem-downloads     Інформація щодо зміни Органів товаристваЧленів Наглядової ради, членів Ревізійної комісії (30.04.2015 року)  
emblem-downloads     Протокол загальних зборів 2015р (30.04.2015 року)  
emblem-downloads     Ревізійний висновок (30.04.2015 року)  
emblem-downloads     Повідомлення про загальні збори 2016  
emblem-downloads      Особлива Інформація за 2014р. - зміна складу посадових осіб (Наглядової ради)  
emblem-downloads     Результати загальних зборів 2016 року  
emblem-downloads     Повідомлення про проведення позачергових зборів 29.06.2016 року  
emblem-downloads     Протокол позачергових зборів 29.06.2016   
emblem-downloads     Протокол засідання наглядової ради - зміна правління 30.06.2016 року  
emblem-downloads     Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів 23.08.2016 року   
emblem-downloads     Протокол №10 позачергових загальних зборів  
emblem-downloads     Повідомлення про загальні збори 21.04.2017р.  
 emblem-downloads     Антикорупційна програма  
emblem-downloads     Результати річних (чергових) Загальних зборів 21.04.2017 року
 
emblem-downloads     Особлива інформація 19.09.2017  
emblem-downloads     Позачергові збори Товариства 20.11.2017  
emblem-downloads     Результати позачергових загальних зборів - 20.11.2017  
emblem-downloads     Особлива інформація (зміна типу Товариства)  
emblem-downloads     Антикорупційна програма ПрАТ "Автотранспортник"  
emblem-downloads     Повідомлення про загальні збори 27.04.2018р.  
emblem-downloads     Внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів  
emblem-downloads     Результати щорічних загальних зборів 2018 року  
emblem-downloads     Позачергові загальні збори акціонерів 2018  
emblem-downloads     Повідомлення про зміну правління (особлива інформація)  
emblem-downloads     Протокол засідання наглядової ради -  питання щодо правління 14.01.2019 р.  
emblem-downloads     Результати позачергових Загальний зборів 17.01.2019
 
emblem-downloads     Щорічні збори 2019 - порядок денний